Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Книги на Спиритизма

Изучаването на трудовете на Алан Кардек е фундаментално за правилното разбиране на Доктрината на Спиритизма. 

Книга на Духовете - Съдържа принципите на Доктрината на Спиритизма: 
за безсмъртието на душата, 
природата на Духовете 
и тяхната връзка с хората, 
моралния закон, 
настоящия живот, 
бъдещия живот, 
и съдбата на човешката раса – според учението на Духовете от висш ранг, предадено чрез различни медиуми, събрано и подредено от Алан Кардек. 
http://www.spiralata.net/s.php?SearchType=1&find=%EA%E0%F0%E4%E5%EAКнига на медиумите - наставленията, дадени от Духовете от висш ранг относно неща, засягащи човечеството, техните отговори на зададените им въпроси, събрани и старателно подредени, представляват цялото нравствено и философско учение под названието Спиритизъм. Следователно Спиритизмът е учение, базиращо се на съществуването, проявите и учението на духовете. Философската част на това учение е напълно изложена в "КНИГА НА ДУХОВЕТЕ", а практическата и опитна част – в "КНИГА НА МЕДИУМИТЕ".  http://www.spiralata.net/s.php?SearchType=1&find=%EA%E0%F0%E4%E5%EA


Евангелие според Спиритизма - Съдържа обяснения на моралните максими на Христос и тяхното приложение при различни обстоятелства в нашия живот.

Ад и Рай

Генезис

Писмо от един тийнейджър в духовния свят https://drive.google.com/file/d/0B_-1zfOjQUeHaG5VT2ZxN2FBRGc/view?usp=sharing
.............................

Книги на английски езикКниги на руски език

Франсиску Кандиду Ксавьер – Наш дом. Жизнь в духовном мире 
https://drive.google.com/file/d/0B_-1zfOjQUeHUGZsMi1rM1Uyc2c/view?usp=sharing


АЛЛАН КАРДЕК - РАЙ И АД
ИЛИ БОЖЕСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ТОЛКОВАНИИ СПИРИТИЗМА 
https://drive.google.com/file/d/0B_-1zfOjQUeHYXpza2kzOWxwTlk/view?usp=sharing

Бытие - ЧУДЕСА И ПРЕДСКАЗАНИЯ В ТОЛКОВАНИИ СПИРИТИЗМА
ОПИСАННЫЕ АЛЛАНОМ КАРДЕКОМ
https://drive.google.com/file/d/0B_-1zfOjQUeHc1FtRG5PcTMxZzg/view?usp=sharing


ЕВАНГЕЛИЕ В ТОЛКОВАНИИ СПИРИТИЗМА
СОДЕРЖАЩЕЕ
ОБЪЯСНЕНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ИЗРЕЧЕНИЙ ХРИСТА
ИХ СООТВЕТСТВИЕ СО СПИРИТИЗМОМ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ
К РАЗЛИЧНЫМ СИТУАЦИЯМ ЖИЗНИ

https://drive.google.com/file/d/0B_-1zfOjQUeHRHFMTE5ZUmV3ZGc/view?usp=sharing

No comments:

Post a Comment