Преводи на оригинални творби на френския философ и медиум Алан Кардек, послания на Шико Шавиер и други спиритистки автори по теми като смъртта, живота в отвъдното, прераждането, изкуплението, самоубийството, обсебването, болестите и страданието, егото, злото и доброто, благотворителността и милосърдието, помощ за духовете и помощ за живите загубили свои близки.

Wednesday, February 21, 2018

ЕМОЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И ВРЪЗКИ

Емоционални отношения и връзки
Еммануел/Франсиско Кандидо Шавиер

 (I)

Въпрос: моята сестра срещна моя партньор преди мен самата. Винаги говореха с уважение по отношение на мен. С него се запознахме и сме заедно до сега, но тя не се примирява с това и живее за да ме атакува. Съществува ли някакво обяснение за това от духовна гледна точка?

Отговор: връзките между хората са белязани от съществуването оли липсата на афинитет между тях, което може да е последица от минали животи. Необходимо е обаче да видим нашата собствена позиция в тази ситуация. Често пъти другите действат срещу нас в зависимост от начина, по който ние действаме към тях. По такъв начин за да променим поведението на другите необходимо е ние самите да се променим вътрешно. Търпението, прошката, приятелската дума, искрената помощ, смирението и любовта са отлични мофодикатори на човешките отношения. Трябва да помним също, че нашата съдба се конструира и променя във всяка минута според начина, по който мислим и действаме.


 (II)

Въпрос: бих искал да знам защо се чувствам едновременно щастлив и нещастен до един и същи човек? Искам да се освободя от това мъчение?

Отговор: Съществуват една серия фактори, които влияят позитивно или негативно на човешките отношения. Така, както и има разнообразни мотиви, които ни карат да чувстваме привличане към други хора, и много често от другата страна не намираме взаимност.
Вярно е, че само с голяма любов можем да преодолеем тези бариери, които се явяват
в повечето взаимоотношения. Баланс, сила на волята и по принцип  много
молитва са  от най-добрите лекове, защото молитвата укрепва нашите цели и ни дава сила
преодоляване на препятствията.


 (III)

Въпрос: Не съм съгласен с отговора, че ако се омъжим погрешно, трябва да останем в тази връзка; аз съм в привърженик на развода, в случай, че чувството свърши. Какво може да ми кажете?

Отговор: В "Евангелието според Спиритизма" ние откриваме следното: "Разводът разделя
законно това, което в действителност вече е отделено. Без взаимна любов, единствената детерминанта за брака, раздялата ще стане необходимост. " За това не бива да взимаме прибързано решение, когато има разногласия в брака. Необходимо е да потърсим разрешение на всички различия, и накрая да превърнем съвместното си съжителство в хармонично. Ако просто мислим, че съюза е бил една грешка, то осъществявайки раздялата може да понесем една още по-голяма грешка.


 (IV)

Въпрос: Ако една жена е заплашена със смърт от съпруга си, защото знае неправомерните му действия, тя трябва ли да се разведе? И в случай, че не се разведе, ще се смята ли в духовния свят за самоубийца?

Отговор: Който пострада от насилие извършено от друг не бива считан за самоубиец, защото не го е направил умишлено срещу себе си. Когато съжителстваме с някой, който е жесток и емоционално болен, трябва да бъдем внимателни с нашите думи и поведение, които могат да предизвикат сериозни процеси на смущение и също дори до престъпления.
Би било важно и за двамата (или само за засегнатата страна) да потърсят психологическа и духовна помощ за един честен разговор, който да доведе до консенсус за нуждите и опциите на всеки един. Със сигурност Силите на Доброто действат в полза на едно мирно разрешение.


(V)

Въпрос: Знаем, че брака е едно изпитание, един път за еволюция, един договор осъществен на Духовно Ниво. А по отношение на ухажването/опознаването?

Отговор: Ухажването е време за опознаване на нашето собствено сърце, за тестване на нашите емоции и копнежи при връзка с другата душа, която може да бъде или да не бъде тази, с която ще извървим най-дълъг път.
Ухажването/опознаването предполага доверие, обич, радост от сдружаването и отговорност към чувствата на другите. Прочетете в книгата "Живот и Секс" на Еммануел красивата страница "Опознаване" и ще разберете по-добре този етап на изразяване на чувствата.


 (VI)

Въпрос: Вече е казано, че идеалната двойка не съществува, защото е загуба на инкарнация. Освен това, във фазата на ухажването човек има чувство, че другия човек е съвършен. Защо в брачния живот не успяваме да съхраним хармонията от периода на ухажването?

Отговор: Докато ухажването/опознаването се състои от една фаза на "възторг" на една емоционална връзка, бракът се посвещава на един процес на знание и взаимно уважение на индивидуалностите, кулминиращ в конструирането на "ние". Ежедневните отговорности на брака много често носят смущения в отношенията, но онези, които гледат да практикуват "Евангелието у Дома", винаги намират правилните корективи за своите разногласия.
С Исус у Дома винаги ще съществува хармония.


Da Obra “Plantão De Respostas “ – Emmanuel E Francisco
Cândido Xavier.
Promotor Do Evento: Pinga Fogo 

ДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Еммануел/Франсиско Кандидо Шавиер

Въпрос: Какво се случва с един човек, чийто живот е отнет от някой друг? Възможно ли е този дух да се превърне в обсесор?


Отговор: Този човек, който е загубил живота си заради друг, трябва да намери помощ в света на духовете, така, както други, които са се дезинкарнирали от най-разнообразни причини, продължават нормално своето духовно съществуване. За това, ако той не разбере и не приеме състоянието и формата, в която е напуснал живота в плана на инкарнираните, ще трябва по необходимост да отговаря за тази ситуация. Ако не прости на своя мъчител и се ангажира с мисли от ниско ниво, ще привлече други низши духове, които със сигурност ще му внушат в ума чувства на отмъщение, като така той може да се превърне в обсесор на онзи, който го е отнел от материалния свят.

Da Obra “Plantão De Respostas “ – Emmanuel E Francisco
Cândido Xavier.
Promotor Do Evento: Pinga Fogo 

Wednesday, February 14, 2018

ПРИСТРАСТЯВАНИЯ И ПОРОЦИ

ПРИСТРАСТЯВАНИЯ И ПОРОЦИ

Еммануел/ Франсиско Кандидо Шавиер

Въпрос: По отношение на наркотиците: имах всичко, кола, дом, семейство и пари в продължение на 20 години; срещнах се с различния начин на живот в подземния свят на престъпността, но не ми хареса. Един ден, след като бях употребявал кокаин 20 години, реших да спра. Днес съм вдовец, фалирах и съм разделен от семейството. Боря се, но е трудно. Какво може да иска духовния свят от мен, ако правя всичко искрено?

Отговор: Двайсет години на дълбок дисбаланс естествено провокира загубите, за които нашия брат сега съжалява. Когато не използваме разумно талантите, които са ни дадени, те изтичат през пръстите ни като пясък. Като е честен днес той не само дава възможност на духовната помощ да го поддържа и укрепва за бъдещи постижения, но и да пренастрои неговите психични енергии, запазвайки горчивите уроци като незаличими спомени. Исус казва: "От овцете на Отца Ми, никоя няма да се изгуби..." Той със сигурност го благославя за да започне отначало, от това, което му изглежда като нулата, но това е първата стъпка към постигането на съвършената душа, която някой ден той ще има...
Много мир!

Въпрос: Какво е духовното сдружаване между хора, които пушат, пият, употребяват дрога и злоупотребяват със секса?

Отговор: В действителност не става въпрос за някакъв вид приятелство, което обединява братята, които се наслаждават на грешките или на пристрастяванията. Това е вибрационния модел, който ги обединява, техните мисли винаги са фокусирани върху грешни практики, на които се отдават. Волята, която захранва порока, загрижеността за безпределно удоволствие, прави съвсем естествено тези хора взаимно да се търсят. Това работи по същия начин както магнитът привлича железната пила.

Da Obra “Plantão De Respostas “ – Emmanuel E Francisco
Cândido Xavier.
Promotor Do Evento: Pinga Fogo

ЗАБОЛЯВАНИЯ И ИЗЦЕЛЕНИЕ

ЗАБОЛЯВАНИЯ И ИЗЦЕЛЕНИЕ

Еммануел/Франсиско Кандидо Шавиер

Въпрос: Болните хора след дезинкарниране остават ли си болни? Дори и когато са очевидно просветлени духове? Или съществуват различни случаи?

Отговор: Когато се противим на Вселенските Закони, записани в нашата съвест и които се основават на Евангелието на любовта на Христос, ние придобиваме дългове, които се отразяват на обвивката на духа, т.е. на периспирита. Пребиваването в плътта предоставя възможност на периспирита да излъчи към физическото тяло тези отрицателни рефлекси, което предполага едно пречистване на създанието. Но, когато един човек преживява този процес с една негативна мислена нагласа на бунт, на песимизъм, без да търси ежедневно обновление за добро; без да търси да ползата/ поучението, той възпрепятства този процес на пречистване. Все едно сме преживели операция и правим противоположното на всички необходими препоръки. За това, в тези случаи болестта не благоприятства значително съкровено обновление напред в живота, нито прокарва някаква вътрешна промяна,т.е. във вътрешните норми на този дух. Той не е знаел как да премине през страданието. Следователно, тъй като няма промяна, след смъртта той продължава да формира в периспирита това, което е култивирал през живота - ще остане болен. При духовете, които независимо от обстоятелствата, живеят (прилагат) Евангелието на Христос, процеса е напълно различен.

Въпрос: Възможно ли е един човек да добави към своите мисли една депресия? Тя последица ли е от миналото на човека или не?

Отговор: Депресията може да има като една причина съзнанието, което притежава духът заради минали дългове под формата на вина. Въпреки това, не можем да генерализираме това твърдение. Във всеки случай култивирането на негативни мисли, постоянството ни в ниските вибрационни модели, съдействат това състояние да се получава докато се влоши до точка на създаване на порочен кръг. От друга страна, положителното мислене, силата на волята да повишим нашия вибрационен модел, службата към ближния, прилагането на любовта ни помагат да поддържаме нашия баланс.

Въпрос: Като имаме предвид степента на заслугите, как се дава изцелението във физико-духовното лечение? Изцелението бавно и прогресивно ли е или е бързо?

Отговор: Процеса на духовно лечение е много относителен и изцелението вече съществува само по себе си като едно доказателство за достойнствата на болния, като то много често се случва в една бърза форма. Пациентът се състезава да завладее изцелението по един окончателен начин, търсейки своето вътрешно укрепване чрез морална реформа и прилагане на милосърдие. Да помним винаги, че след като правел изцеления Исус препоръчвал: "Иди си и не съгрешавай повече."Da Obra “Plantão De Respostas “ – Emmanuel E Francisco Cândido Xavier.
Promotor Do Evento: Pinga Fogo (Ii)
Digitado Por: Lúcia Aydir.

ОБСЕБВАНЕ

ОБСЕБВАНЕ

Еммануел/Франсиско Кандидо Шавиер

Въпрос: Докато едно обсебване продължава цял живот, обсебената душа ще има ли малко светлина (награда, заслуга) заради страданието, което е изживяла, дори ако не е имала възможност да се възстанови?

Отговор: Да живееш под игото на нежелано обсебване със сигурност е продукт на тясна връзка между обсебен и обсесор, тъй като този процес не се случва само в една посока. С други думи, винаги има безброй причини, които поддържат тази връзка между два духа.Фактът, че въплътения дух живее при тези условия не му позволява автоматично да събере дивиденти без усилие, защото ако страданието му не носи прошка и любов, обсебения едва ли ще може да се отърве от неговия спътник. И обратното, ако този, който страда от обсебването, се опитва да възприеме правилното поведение пред факта, като действа с истинско смирение и усещане за братска любов, със сигурност ще постигне изкупуване на дълга си, защото в същото време ще е помогнал* на мъчителя си.

* - когато на един дух-обсесор му се помогне да се трансформира, да разбере по-дълбоко причините за изпитанията, за страданията и онова на което е бил подложен в даден минал живот, което в неговите очи може да е много ужасна несправедливост, която да го е довела да търси отмъщение чрез обсебване на мъчителя от миналия му живот, то вече отпада желанието за отмъщение и духа си тръгва олекнал, разбрал и простил. За това помага, ако обсебения осъзнае собствената си отговорност за създаденото положение и възприеме едно правилно отношение на братска любов, състрадание, желание да се поправи и изкупи дълга си към другата душа.

Въпрос: Аз имам католическо семейство, а съм привърженик на доктрината на Спиритизма. Усетих, че моя брат има силно негативно влияние и за това го заведох в Спиритистки Център. Всички обсесори се появиха и трябваше да го настаним в Спиритисткия санаторум. Къде сбърках, чувствам се виновен?

Отговор: Не се чувствайте виновен. Вашият брат, според заслугите му, ще си възвърне равновесието. Лечението с деобсебване трябва да се извършва постепенно, за да се избегне психическата агресия. Терапиите в Спиритисткия санаториум са много ефективни, така че се молете и вярвайте, като искате духовно равновесие за вашия брат.


Da Obra “Plantão De Respostas “ – Emmanuel E Francisco Cândido Xavier.
Promotor Do Evento: Pinga Fogo (Ii)
Digitado Por: Lúcia Aydir.

ИЗПИТАНИЕ И ИЗКУПЛЕНИЕ

ИЗПИТАНИЕ И ИЗКУПЛЕНИЕ

Еммануел/Франсиско Кандидо Шавиер

Въпрос: Как да приемем, че един човек страдащ от проказа или левкимия има тези болести по своя заслуга?

Отговор: Ежедневно думите заслуга и заслужава се използват по един насмешлив и отвратителен начин. Често чуваме следното: "Тя има съпруга, когото заслужава."
От гледна точка на Спиритизма термина заслуга представлява едно намаление (умилостивяване) за нашите болки и изпитания, както и на нашите страдания. Споменатите болести са изпити, които ние сами сме избрали още в Духовното ниво с цел да се отстранят нашите дългове.

Въпрос: Според един от членовете на тази маса всеки един от нас идва за да бъде богат или беден. Тогава, как се обяснява това, което Исус казва: "По-лесно е един бедняк да отиде в рая, отколкото един богаташ."

Отговор: Обикновено, когато един човек се роди богат, то е защото е избрал това изпитание на силата на волята си и на вярата над всеки материален интерес. Тъй като духът в състоянието между преражданията се чувства способен да изпълни такъв ангажимент, т.е. да бъде богат за да използва богатството си за добро, но въпреки това, когато се инкарнира бива омаян от удобствата и материалната сила, които богатството предлага, и в крайна сметка се проваля в своите цели. Ето защо Исус заявява, че: "По-лесно е камила да мине през иглени учи, отколкото богат да влезе в Божието Царство."

Въпрос: Защо съществуват хора осакатени, други пък са нещастни, а някои са богати?

Отговор: Всички изброени по-горе са последици, които трябва да имат една причина, ако вземем предвид, че Бог е добър и справедлив; следователно справедливи трябва да са и тези причини. Когато един човек се роди с физически дефект, принципно за засегнатия орган вече съществува причина в неговия духовен провал, т.е. трябва да злоупотребил с него. И така, може да се върне със същия този пострадал орган за да изкупи извършените грешки; Това е Закона за Причината и Следствието.
Ако някои се раждат богати, а други бедни, целта е да се види какво ще постигне човек при едни и при други условия. И така, ние биваме изпитвани през различните инкарнации и израстваме духовно с нашите собствени опитности.


Da Obra “Plantão De Respostas “ – Emmanuel E Francisco Cândido Xavier.
Promotor Do Evento: Pinga Fogo (Ii)
Digitado Por: Lúcia Aydir.

Wednesday, January 3, 2018

Детски поучителни приказки - Буболечката - ПРИКАЗКА ЗА СМИРЕНИЕТО

Не един и двама от вас ще разпознаят в главната героиня свои близки приятели от детските години, а на онези, които им стига честността и куража да погледнат към себе си може би ще открият и свои черти там.

Често това са "популярните лица", зад чиято красива фасада се крие нещо друго.

Колко много младежи обаче и днес вървят именно по този път - на арогантността, на себичността, суетата и незачитането на никой и нищо.

Тъжен е този път, освен ако не успеят да видят как сами се обричат на самота и не опитат да променят гледната си точка.

Всеки човек е ценен и има какво да даде на този свят и на околните. Един може да изпъква с едни таланти и качества, но друг привидно ощетен от тях, със сигурност има други скрити съкровища, които тепърва ще открива и изразява в своя живот.
-
превод: Памела Пенева
четене: Зия

Детски поучителни приказки
-
"ЖИВОТЪТ НИ НАУЧИ"
-
автор: Maria Ida Bachega Bolçone,
"A Vida Ensinou"